Mumbai Masti

 1. Aloo Chat

  90.00

 2. Pani Puri

  90.00

 3. Sev Puri

  100.00

 4. Delhi Papadi Chat

  120.00

 5. Dahi Samosa Chat

  120.00

 6. Dahi Batata Puri

  120.00

 7. Chole Samosa Chat

  120.00